Lịch sử của thế giới chính là tiến trình của ý thức tự do. The history of the

Lịch sử của thế giới chính là tiến trình của ý thức tự do. The history of the

Lịch sử của thế giới chính là tiến trình của ý thức tự do. The history of the world is none other than the progress of the consciousness of freedom. - Hegel -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #lịch sử, #tự do, #Hegel, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #lịch sử, #tự do, #Hegel, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #lịch sử, #tự do, #Hegel, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #lịch sử, #tự do, #Hegel, #TrichDanYNghiaTổng …


Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập

Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập

Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nếu bạn sẵn sàng nhọc công vì nó, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng của mọi phần trong cuộc sống của mình. Communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you're willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life. - Brian Tracy -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giao tiếp, #chất lượng, #BrianTracy, #TrichDanYNghiaTổng …


Hy sinh vì một tư tưởng chắc chắn là cao quý. Nhưng còn cao quý hơn biết bao

Hy sinh vì một tư tưởng chắc chắn là cao quý. Nhưng còn cao quý hơn biết bao

Hy sinh vì một tư tưởng chắc chắn là cao quý. Nhưng còn cao quý hơn biết bao nhiêu nếu người ta hy sinh vì tư tưởng đúng!-To die for an idea; it is unquestionably noble. But how much nobler it would be if men died for ideas that were true! - Henry Louis Mencken -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #lý tưởng, #hy sinh, #HenryLouisMencken, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #lý tưởng, #hy sinh, #HenryLouisMencken, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên …


Tôn giáo của tôi dựa trên chân lý và bất bạo lực. Chân lý là Chúa của tôi. Bất

Tôn giáo của tôi dựa trên chân lý và bất bạo lực. Chân lý là Chúa của tôi. Bất

Tôn giáo của tôi dựa trên chân lý và bất bạo lực. Chân lý là Chúa của tôi. Bất bạo lực là cách để nhận thức Người. My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is the means of realising Him. - Mahatma Gandhi -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #chân lý, #tôn giáo, #MahatmaGandhi, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #chân lý, #tôn giáo, #MahatmaGandhi, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #chân lý, #tôn giáo, …


Đừng là nô lệ của ngôn từ. Be not a slave of words.

Đừng là nô lệ của ngôn từ. Be not a slave of words.

Đừng là nô lệ của ngôn từ. Be not a slave of words. - Thomas Carlyle -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #văn hóa, #ThomasCarlyle, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #văn hóa, #ThomasCarlyle, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #văn hóa, #ThomasCarlyle, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #văn hóa, #ThomasCarlyle, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #văn hóa, #ThomasCarlyle, #TrichDanYNghiaTổng hợp …


Lời nói như con ong nó có mật và có ngọc.

Lời nói như con ong nó có mật và có ngọc.

Lời nói như con ong nó có mật và có ngọc. - Ngạn ngữ Anh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #lời nói, #NgạnngữAnh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #lời nói, #NgạnngữAnh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #lời nói, #NgạnngữAnh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #lời nói, #NgạnngữAnh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #lời nói, #NgạnngữAnh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: …


Không có văn hóa và thứ tự do tương đối nó gợi lên, xã hội ngay cả khi hoàn hảo

Không có văn hóa và thứ tự do tương đối nó gợi lên, xã hội ngay cả khi hoàn hảo

Không có văn hóa và thứ tự do tương đối nó gợi lên, xã hội ngay cả khi hoàn hảo cũng chỉ là rừng rậm. Vì vậy mọi sáng tạo đích thực đều là món quà gửi tới tương lai. Without culture, and the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a gift to the future. - Albert Camus -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tương lai, #văn hóa, #AlbertCamus, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tương lai, #văn hóa, …


Hãy để giai cấp thống trị run rẩy trước cách mạng cộng sản. Người vô sản không

Hãy để giai cấp thống trị run rẩy trước cách mạng cộng sản. Người vô sản không

Hãy để giai cấp thống trị run rẩy trước cách mạng cộng sản. Người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích. Họ có thể thắng được cả thế giới. Người lao động tại mọi quốc gia, hãy đoàn kết!-Let the ruling classes tremble at a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workingmen of all countries, unite! - Karl Marx -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #chính trị, #thế giới, #KarlMarx, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Lời nói dối không có chân, nhưng tai tiếng thì có cánh. A lie has no leg, but a

Lời nói dối không có chân, nhưng tai tiếng thì có cánh. A lie has no leg, but a

Lời nói dối không có chân, nhưng tai tiếng thì có cánh. A lie has no leg, but a scandal has wings. - Thomas Fuller -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #dối trá, #lời nói, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #dối trá, #lời nói, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #dối trá, #lời nói, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #dối trá, #lời nói, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp …


Chúng ta có thể không bao giờ đủ mạnh mẽ để hoàn toàn bất bạo lực trong tư

Chúng ta có thể không bao giờ đủ mạnh mẽ để hoàn toàn bất bạo lực trong tư

Chúng ta có thể không bao giờ đủ mạnh mẽ để hoàn toàn bất bạo lực trong tư tưởng, ngôn từ và hành động. Nhưng chúng ta phải giữ bất bạo lực làm mục tiêu và nỗ lực mạnh mẽ vươn tới nó. We may never be strong enough to be entirely nonviolent in thought, word and deed. But we must keep nonviolence as our goal and make strong progress towards it. - Mahatma Gandhi -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #đấu tranh, #bạo lực, #MahatmaGandhi, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa