Trong 20 năm tới, bạn sẽ thất vọng về những gì mình đã không làm hơn là những điều đã làm

"Trong 20 năm tới, bạn sẽ thất vọng về những gì mình đã không làm hơn là những điều đã làm. Vậy nên hãy tháo bỏ mỏ neo và giong thuyền khỏi bờ bến an toàn. Hãy để những cánh buồm đón gió. Hãy kiếm tìm. Hãy mơ mộng. Hãy khám phá." - Mark Twain - …


Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc. It is not by the gray of the hair

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc. It is not by the gray of the hair

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc. It is not by the gray of the hair that one knows the age of the heart. - Edward Bulwer-Lytton -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tâm hồn, #tuổi trẻ, #EdwardBulwer-Lytton, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tâm hồn, #tuổi trẻ, #EdwardBulwer-Lytton, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tâm hồn, #tuổi trẻ, #EdwardBulwer-Lytton, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tâm hồn, …


Thật sai lầm khi cho rằng nhiệt huyết sôi sục nhất là trong tuổi trẻ! Lửa nhiệt

Thật sai lầm khi cho rằng nhiệt huyết sôi sục nhất là trong tuổi trẻ! Lửa nhiệt

Thật sai lầm khi cho rằng nhiệt huyết sôi sục nhất là trong tuổi trẻ! Lửa nhiệt tình không mạnh hơn, mà là khả năng kiểm soát chúng yếu hơn! Tuổi trẻ dễ kích động, mãnh liệt và rõ ràng hơn, nhưng sinh lực, sự bền bỉ, chiều sâu và sức tập trung đều không bằng được người từng trải. What a mistake to suppose that the passions are strongest in youth! The passions are not stronger, but the control over them is weaker! They are more easily excited, they are more violent and apparent; but they have …


Với tất cả mọi người, tuổi trẻ là mùa hân hoan của cuộc đời; nhưng thường chỉ

Với tất cả mọi người, tuổi trẻ là mùa hân hoan của cuộc đời; nhưng thường chỉ

Với tất cả mọi người, tuổi trẻ là mùa hân hoan của cuộc đời; nhưng thường chỉ bởi điều mà nó hy vọng, không phải bởi điều mà nó giành được, hay điều mà nó trốn thoát. Youth is to all the glad season of life; but often only by what it hopes, not by what it attains, or what it escapes. - Thomas Carlyle -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hy vọng, #tuổi trẻ, #ThomasCarlyle, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hy vọng, #tuổi trẻ, #ThomasCarlyle, #TrichDanYNghiaTổng …


Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ; năm mươi là tuổi trẻ của lớp già. Forty is the

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ; năm mươi là tuổi trẻ của lớp già. Forty is the

Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ; năm mươi là tuổi trẻ của lớp già. Forty is the old age of youth; fifty the youth of old age. - Victor Hugo -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tuổi trẻ, #VictorHugo, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tuổi trẻ, #VictorHugo, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tuổi trẻ, #VictorHugo, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tuổi trẻ, #VictorHugo, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên …


Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó

Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó

Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?-If boyhood and youth are but vanity, must it not be our ambition to become men? - Vincent Van Gogh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tuổi trẻ, #trưởng thành, #VincentVanGogh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tuổi trẻ, #trưởng thành, #VincentVanGogh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tuổi trẻ, #trưởng thành, …


Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tuổi trẻ, #nghi ngờ, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tuổi trẻ, #nghi ngờ, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tuổi trẻ, #nghi ngờ, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tuổi trẻ, #nghi ngờ, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #tuổi …


Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ – nhưng người già biết người

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ – nhưng người già biết người

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ - nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ. The young people think the old people are fools - but the old people know the young people are fools. - Agatha Christie -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #ngu dốt, #tuổi trẻ, #AgathaChristie, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #ngu dốt, #tuổi trẻ, #AgathaChristie, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #ngu dốt, #tuổi trẻ, …


Giá như giới trẻ nhận ra họ sẽ sớm trở thành một mớ thói quen di động nhanh như

Giá như giới trẻ nhận ra họ sẽ sớm trở thành một mớ thói quen di động nhanh như

Giá như giới trẻ nhận ra họ sẽ sớm trở thành một mớ thói quen di động nhanh như thế nào, họ sẽ cẩn thận hơn trong hành động của mình khi vẫn còn là chất dẻo. Could the young but realize how soon they will become mere walking bundles of habits, they would give more heed to their conduct while in the plastic state. - William James -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hành động, #tuổi trẻ, #WilliamJames, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hành động, #tuổi trẻ, …


Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những

Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những

Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành. I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity. - Albert Einstein -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #đau khổ, #trưởng thành, #AlbertEinstein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #đau khổ, #trưởng thành, #AlbertEinstein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #đau khổ, #trưởng thành, #AlbertEinstein, …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa