Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự, người ngu

Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự, người ngu

Cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự, người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn, dù cho có thân cận bậc thánh. A spoon cannot taste of the food it carries. Likewise, a foolish man cannot understand the wise man´s wisdom even if he associates with a sage. - Dalai Lama -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #ngu dốt, #trí tuệ, #DalaiLama, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #ngu dốt, #trí tuệ, #DalaiLama, #TrichDanYNghiaTổng …


Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí

Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí

Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí - Uông Cách -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tài năng, #ý chí, #UôngCách, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tài năng, #ý chí, #UôngCách, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tài năng, #ý chí, #UôngCách, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tài năng, #ý chí, #UôngCách, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #tài năng, #ý chí, …


Kẻ ngu đôi khi có thể cho người khôn một lời khuyên.

Kẻ ngu đôi khi có thể cho người khôn một lời khuyên.

Kẻ ngu đôi khi có thể cho người khôn một lời khuyên. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #ngu dốt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #ngu dốt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #ngu dốt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #ngu dốt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #ngu dốt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng khả năng quên mới là dấu hiệu của sự lớn

Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng khả năng quên mới là dấu hiệu của sự lớn

Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng khả năng quên mới là dấu hiệu của sự lớn lao. A retentive memory may be a good thing, but the ability to forget is the true token of greatness. - Elbert Hubbard -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #trí tuệ, #trí nhớ, #ElbertHubbard, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #trí tuệ, #trí nhớ, #ElbertHubbard, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #trí tuệ, #trí nhớ, #ElbertHubbard, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn …


Người thông minh thì không làm việc gì mà không suy nghĩ.

Người thông minh thì không làm việc gì mà không suy nghĩ.

Người thông minh thì không làm việc gì mà không suy nghĩ. - Ngạn ngữ Nga -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #suy nghĩ, #thông minh, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #suy nghĩ, #thông minh, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #suy nghĩ, #thông minh, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #suy nghĩ, #thông minh, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #suy …


Cuộc tìm kiếm sự chắn chắn sẽ cản trở con đường đi tìm ý nghĩa. Sự không chắc

Cuộc tìm kiếm sự chắn chắn sẽ cản trở con đường đi tìm ý nghĩa. Sự không chắc

Cuộc tìm kiếm sự chắn chắn sẽ cản trở con đường đi tìm ý nghĩa. Sự không chắc chắn chính là điều kiện thôi thúc con người phát huy sức mạnh của mình. The quest for certainty blocks the search for meaning. Uncertainty is the very condition to impel man to unfold his powers. - Erich Fromm -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #sức mạnh, #ý nghĩa, #ErichFromm, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #sức mạnh, #ý nghĩa, #ErichFromm, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa