Cố gắng giữ lấy hoặc bỏ đi sẽ đến lúc nào đó ta không cần phải gắng gượng mà hãy để nó tự nhiên

Cố gắng giữ lấy hoặc bỏ đi sẽ đến lúc nào đó ta không cần phải gắng gượng mà hãy để nó tự nhiên

Cố gắng giữ lấy hoặc bỏ đi sẽ đến lúc nào đó ta không cần phải gắng gượng mà hãy để nó tự nhiên. Phía trước là phía trước, phía sau là phía sau, bên cạnh là bên cạnh... vốn dĩ mọi thứ chúng rất rõ ràng nhưng con người ta lại hay lầm tưởng. - HIAJNAD - …Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời. Love is a spirit of all

Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời. Love is a spirit of all

Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời. Love is a spirit of all compact of fire. - William Shakespeare -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình yêu, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình yêu, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình yêu, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tình yêu, #WilliamShakespeare, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý …


Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời, và em là ánh sáng, nguồn ánh sáng

Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời, và em là ánh sáng, nguồn ánh sáng

Có những bóng tối và ánh sáng trong cuộc đời, và em là ánh sáng, nguồn ánh sáng của tất cả mọi ánh sáng. There are darknesses in life and there are lights, and you are one of the lights, the light of all lights. - Bram Stoker -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình yêu, #BramStoker, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình yêu, #BramStoker, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình yêu, #BramStoker, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng. To love abundantly is

Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng. To love abundantly is

Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng. To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever. - Henry Drummond -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình yêu, #HenryDrummond, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình yêu, #HenryDrummond, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình yêu, #HenryDrummond, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tình yêu, #HenryDrummond, …


Muốn yêu cho ra yêu một người đàn bà, ta phải yêu nàng như nàng sẽ phải chết

Muốn yêu cho ra yêu một người đàn bà, ta phải yêu nàng như nàng sẽ phải chết

Muốn yêu cho ra yêu một người đàn bà, ta phải yêu nàng như nàng sẽ phải chết ngày mai. - Ngạn ngữ Ả rập -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình yêu, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình yêu, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình yêu, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tình yêu, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #tình yêu, …


Ở nơi nào đó có người sẽ mơ về nụ cười của bạn và nhận thấy vì bạn cuộc sống mới

Ở nơi nào đó có người sẽ mơ về nụ cười của bạn và nhận thấy vì bạn cuộc sống mới

Ở nơi nào đó có người sẽ mơ về nụ cười của bạn và nhận thấy vì bạn cuộc sống mới có ý nghĩa, và vì vậy khi bạn thấy cô đơn hãy nhớ rằng đấy là sự thật, có người ở nơi nào đó đang nghĩ về bạn. Somewhere there is someone that dreams of your smile, and finds in your presence that life is worthwhile, so when you are lonely remember it’s true, someone somewhere is thinking of you. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình yêu, #ý nghĩa, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng

Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng

Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng kết hôn. I have great hopes that we shall love each other all our lives as much as if we had never married at all. - Lord Byron -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hôn nhân, #tình yêu, #LordByron, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hôn nhân, #tình yêu, #LordByron, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hôn nhân, #tình yêu, #LordByron, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó

Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó

Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. Love is more than a noun -- it is a verb; it is more than a feeling -- it is caring, sharing, helping, sacrificing. - William Arthur Ward -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình yêu, #yêu thương, #WilliamArthurWard, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình yêu, #yêu thương, #WilliamArthurWard, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên …


Anh muốn nằm dưới chân em và chết trong tay em. I should like to lie at your

Anh muốn nằm dưới chân em và chết trong tay em. I should like to lie at your

Anh muốn nằm dưới chân em và chết trong tay em. I should like to lie at your feet and die in your arms. - Voltaire -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình yêu, #Voltaire, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình yêu, #Voltaire, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình yêu, #Voltaire, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tình yêu, #Voltaire, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #tình yêu, #Voltaire, …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa