Người ta bảo rằng ham muốn là sản phẩm của ý chí, nhưng điều ngược lại mới đúng:

Người ta bảo rằng ham muốn là sản phẩm của ý chí, nhưng điều ngược lại mới đúng:

Người ta bảo rằng ham muốn là sản phẩm của ý chí, nhưng điều ngược lại mới đúng: ý chí là sản phẩm của ham muốn. It is said that desire is a product of the will, but the converse is in fact true: will is a product of desire. - Denis Diderot -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #ý chí, #ham muốn, #DenisDiderot, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #ý chí, #ham muốn, #DenisDiderot, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #ý chí, #ham muốn, …


Im lặng là câu trả lời tốt nhất với giận dữ.

Im lặng là câu trả lời tốt nhất với giận dữ.

Im lặng là câu trả lời tốt nhất với giận dữ. - Ngạn ngữ Đức -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giận dữ, #im lặng, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giận dữ, #im lặng, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #giận dữ, #im lặng, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #giận dữ, #im lặng, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #giận dữ, #im lặng, #NgạnngữĐức, …


Lòng tốt kiên định có thể làm được nhiều điều. Như mặt trời làm băng tan chảy,

Lòng tốt kiên định có thể làm được nhiều điều. Như mặt trời làm băng tan chảy,

Lòng tốt kiên định có thể làm được nhiều điều. Như mặt trời làm băng tan chảy, lòng tốt khiến sự hiểu nhầm, sự nghi ngờ và thù địch bốc hơi. Constant kindness can accomplish much. As the sun makes ice melt, kindness causes misunderstanding, mistrust, and hostility to evaporate. - Albert Schweitzer -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #lòng tốt, #nghi ngờ, #AlbertSchweitzer, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #lòng tốt, #nghi ngờ, #AlbertSchweitzer, …


Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh. The weak

Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh. The weak

Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. - Mahatma Gandhi -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tha thứ, #MahatmaGandhi, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tha thứ, #MahatmaGandhi, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tha thứ, #MahatmaGandhi, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tha thứ, #MahatmaGandhi, #TrichDanYNghiaTổng …


Bạn không trung thực, trừ phi thỉnh thoảng bạn vẫn thấy xấu hổ vì bản thân.

Bạn không trung thực, trừ phi thỉnh thoảng bạn vẫn thấy xấu hổ vì bản thân.

Bạn không trung thực, trừ phi thỉnh thoảng bạn vẫn thấy xấu hổ vì bản thân. Unless you're ashamed of yourself now and then, you're not honest. - William Faulkner -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #trung thực, #WilliamFaulkner, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #trung thực, #WilliamFaulkner, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #trung thực, #WilliamFaulkner, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #trung thực, …


Không có vũ khí nguy hiểm, chỉ có những con người nguy hiểm. There are no

Không có vũ khí nguy hiểm, chỉ có những con người nguy hiểm. There are no

Không có vũ khí nguy hiểm, chỉ có những con người nguy hiểm. There are no dangerous weapons; there are only dangerous men. - Robert A Heinlein -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #con người, #nguy hiểm, #RobertAHeinlein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #con người, #nguy hiểm, #RobertAHeinlein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #con người, #nguy hiểm, #RobertAHeinlein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #con người, …


Thỏa mãn không phải là không đổ thêm dầu, mà là dập tắt đi ít lửa. Contentment

Thỏa mãn không phải là không đổ thêm dầu, mà là dập tắt đi ít lửa. Contentment

Thỏa mãn không phải là không đổ thêm dầu, mà là dập tắt đi ít lửa. Contentment consist not in adding more fuel, but in taking away some fire. - Thomas Fuller -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #ước muốn, #đam mê, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #ước muốn, #đam mê, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #ước muốn, #đam mê, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #ước muốn, #đam mê, …


Sự khiêm tốn là lương tri của cơ thể. Modesty is the conscience of the body.

Sự khiêm tốn là lương tri của cơ thể. Modesty is the conscience of the body.

Sự khiêm tốn là lương tri của cơ thể. Modesty is the conscience of the body. - Balzac -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khiêm tốn, #lương tâm, #Balzac, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #khiêm tốn, #lương tâm, #Balzac, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #khiêm tốn, #lương tâm, #Balzac, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #khiêm tốn, #lương tâm, #Balzac, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #khiêm …


Dễ dãi với sự dối lừa là điều nhục nhã. It is an affront to treat falsehood with

Dễ dãi với sự dối lừa là điều nhục nhã. It is an affront to treat falsehood with

Dễ dãi với sự dối lừa là điều nhục nhã. It is an affront to treat falsehood with complaisance. - Thomas Paine -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #dối trá, #ThomasPaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #dối trá, #ThomasPaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #dối trá, #ThomasPaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #dối trá, #ThomasPaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #dối trá, …


Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả điều tốt đẹp và xấu xa. Ambition!

Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả điều tốt đẹp và xấu xa. Ambition!

Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả điều tốt đẹp và xấu xa. Ambition! powerful source of good and ill! - Edward Young -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tham vọng, #EdwardYoung, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tham vọng, #EdwardYoung, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tham vọng, #EdwardYoung, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tham vọng, #EdwardYoung, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa