Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn

Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn

Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim. A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình bạn, #quan tâm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn

Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn

Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn nghe dù bạn đã quên lời. A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình bạn, #trái tim, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình bạn, #trái tim, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình bạn, #trái tim, #Khuyếtdanh, …


Đôi khi tình bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật xác định đúng thời điểm. Có thời

Đôi khi tình bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật xác định đúng thời điểm. Có thời

Đôi khi tình bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật xác định đúng thời điểm. Có thời điểm cho sự im lặng. Có thời điểm cần buông tay và để bạn mình lao vào vận mệnh của chính họ. Và có thời điểm để chuẩn bị nhặt lên những mảnh vỡ sau khi tất cả đã kết thúc. Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it's all over. - Khuyết danh …


Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào

Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa. If a person gives you his time, he can give you no more precious gift. - Frank Tyger -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #thời gian, #tình bạn, #FrankTyger, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #thời gian, #tình bạn, #FrankTyger, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #thời gian, #tình bạn, #FrankTyger, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên …


Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói. Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don't say. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #lời nói, #tình bạn, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #lời nói, #tình bạn, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #lời nói, #tình bạn, #Khuyếtdanh, …


Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng. - Olivier Goldsmith -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #bình đẳng, #tình bạn, #OlivierGoldsmith, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #bình đẳng, #tình bạn, #OlivierGoldsmith, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #bình đẳng, #tình bạn, #OlivierGoldsmith, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #bình đẳng, #tình bạn, #OlivierGoldsmith, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Không gì làm trái đất bao la hơn là có bạn bè ở phương xa; chính họ tạo nên kinh

Không gì làm trái đất bao la hơn là có bạn bè ở phương xa; chính họ tạo nên kinh

Không gì làm trái đất bao la hơn là có bạn bè ở phương xa; chính họ tạo nên kinh độ và vĩ độ. Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance; they make the latitudes and longitudes. - Henry David Thoreau -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình bạn, #bạn bè, #HenryDavidThoreau, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình bạn, #bạn bè, #HenryDavidThoreau, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình bạn, #bạn bè, …


“Ở lại” là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn. “Stay” is a charming

“Ở lại” là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn. “Stay” is a charming

"Ở lại" là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn. "Stay" is a charming word in a friend's vocabulary. - Louisa May Alcott -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình bạn, #LouisaMayAlcott, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình bạn, #LouisaMayAlcott, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình bạn, #LouisaMayAlcott, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tình bạn, #LouisaMayAlcott, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý …


Tình bạn là bóng của ráng chiều, càng trở nên mạnh mẽ khi mặt trời của đời ta

Tình bạn là bóng của ráng chiều, càng trở nên mạnh mẽ khi mặt trời của đời ta

Tình bạn là bóng của ráng chiều, càng trở nên mạnh mẽ khi mặt trời của đời ta dần lặn. Friendship is the shadow of the evening, which increases with the setting sun of life. - La Fontaine -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình bạn, #LaFontaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình bạn, #LaFontaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình bạn, #LaFontaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tình bạn, #LaFontaine, …


Người ta có ba người bạn chắc chắn. Cha, mẹ và vợ thủy chung.

Người ta có ba người bạn chắc chắn. Cha, mẹ và vợ thủy chung.

Người ta có ba người bạn chắc chắn. Cha, mẹ và vợ thủy chung. - Ngạn ngữ Nga -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Tumblr: #NgạnngữNga, #TrichDanYNghia …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa