Tôi chưa có nhiều tiền đến mức nghĩ rằng tiền không mang lại hạnh phúc.

Tôi chưa có nhiều tiền đến mức nghĩ rằng tiền không mang lại hạnh phúc.

Tôi chưa có nhiều tiền đến mức nghĩ rằng tiền không mang lại hạnh phúc. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hạnh phúc, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hạnh phúc, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hạnh phúc, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hạnh phúc, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên …


Người khôn biết biến cơ hội thành của cải. A wise man turns chance into good

Người khôn biết biến cơ hội thành của cải. A wise man turns chance into good

Người khôn biết biến cơ hội thành của cải. A wise man turns chance into good fortune. - Thomas Fuller -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #cơ hội, #khôn ngoan, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #cơ hội, #khôn ngoan, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #cơ hội, #khôn ngoan, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #cơ hội, #khôn ngoan, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn …


Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.

Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.

Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Một xu tiết kiệm là một xu kiếm được. A penny saved is a penny earned.

Một xu tiết kiệm là một xu kiếm được. A penny saved is a penny earned.

Một xu tiết kiệm là một xu kiếm được. A penny saved is a penny earned. - Benjamin Franklin -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tiền bạc, #BenjaminFranklin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tiền bạc, #BenjaminFranklin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tiền bạc, #BenjaminFranklin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tiền bạc, #BenjaminFranklin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #tiền bạc, …


Đeo sắt, đeo đá không nặng bằng đeo nghèo, đeo khổ.

Đeo sắt, đeo đá không nặng bằng đeo nghèo, đeo khổ.

Đeo sắt, đeo đá không nặng bằng đeo nghèo, đeo khổ. - Ngạn ngữ Ả rập -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #nghèo khó, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #nghèo khó, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #nghèo khó, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #nghèo khó, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #nghèo khó, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp …


Khi tiền bạc nói ra thì sự thật yên lặng.

Khi tiền bạc nói ra thì sự thật yên lặng.

Khi tiền bạc nói ra thì sự thật yên lặng. - Ngạn ngữ Nga -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #sự thật, #tiền bạc, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #sự thật, #tiền bạc, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #sự thật, #tiền bạc, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #sự thật, #tiền bạc, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #sự thật, #tiền bạc, #NgạnngữNga, …


Tiền bạc khiến cả thế giới xoay chuyển. Money alone sets all the world in

Tiền bạc khiến cả thế giới xoay chuyển. Money alone sets all the world in

Tiền bạc khiến cả thế giới xoay chuyển. Money alone sets all the world in motion. - Publilius Syrus -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tiền bạc, #thế giới, #PubliliusSyrus, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tiền bạc, #thế giới, #PubliliusSyrus, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tiền bạc, #thế giới, #PubliliusSyrus, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tiền bạc, #thế giới, #PubliliusSyrus, #TrichDanYNghiaTổng hợp …


Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn gìn giữ thì phải biết chăm sóc nếu không nó sẽ

Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn gìn giữ thì phải biết chăm sóc nếu không nó sẽ

Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn gìn giữ thì phải biết chăm sóc nếu không nó sẽ mang hạnh phúc đến cho người khác. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #phụ nữ, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #phụ nữ, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #phụ nữ, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #phụ nữ, #tiền bạc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp …


Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít. If you would

Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít. If you would

Nếu muốn biết giá trị của tiền bạc, hãy ra ngoài và thử vay một ít. If you would know the value of money, go and try to borrow some. - Benjamin Franklin -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giá trị, #tiền bạc, #BenjaminFranklin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giá trị, #tiền bạc, #BenjaminFranklin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #giá trị, #tiền bạc, #BenjaminFranklin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #giá trị, …


Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không thể tự mình cháy, và cháy rất lâu.

Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không thể tự mình cháy, và cháy rất lâu.

Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không thể tự mình cháy, và cháy rất lâu. Money may kindle, but it cannot by itself, and for very long, burn. - Igor Stravinsky -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tiền bạc, #IgorStravinsky, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tiền bạc, #IgorStravinsky, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tiền bạc, #IgorStravinsky, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tiền bạc, #IgorStravinsky, …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa