Trong 20 năm tới, bạn sẽ thất vọng về những gì mình đã không làm hơn là những điều đã làm

"Trong 20 năm tới, bạn sẽ thất vọng về những gì mình đã không làm hơn là những điều đã làm. Vậy nên hãy tháo bỏ mỏ neo và giong thuyền khỏi bờ bến an toàn. Hãy để những cánh buồm đón gió. Hãy kiếm tìm. Hãy mơ mộng. Hãy khám phá." - Mark Twain - …


Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.

Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.

Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về. - Ngạn ngữ Nga -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #thời gian, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #thời gian, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #thời gian, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #thời gian, #NgạnngữNga, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #thời gian, #NgạnngữNga, …


Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội. The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity. - Victor Hugo -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #cơ hội, #tương lai, #VictorHugo, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #cơ hội, #tương lai, #VictorHugo, …


Thời gian thay đổi và chúng ta cũng thay đổi theo thời gian.

Thời gian thay đổi và chúng ta cũng thay đổi theo thời gian.

Thời gian thay đổi và chúng ta cũng thay đổi theo thời gian. - Ngạn ngữ Đức -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #thay đổi, #thời gian, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #thay đổi, #thời gian, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #thay đổi, #thời gian, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #thay đổi, #thời gian, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #thay …


Ký ức dễ lừa gạt vì nó khoác màu những sự kiện của hôm nay. Memory is deceptive

Ký ức dễ lừa gạt vì nó khoác màu những sự kiện của hôm nay. Memory is deceptive

Ký ức dễ lừa gạt vì nó khoác màu những sự kiện của hôm nay. Memory is deceptive because it is colored by today's events. - Albert Einstein -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hiện tại, #quá khứ, #AlbertEinstein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hiện tại, #quá khứ, #AlbertEinstein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hiện tại, #quá khứ, #AlbertEinstein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hiện tại, #quá khứ, …


Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian. Sadness flies away on the wings of

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian. Sadness flies away on the wings of

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian. Sadness flies away on the wings of time. - La Fontaine -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #nỗi buồn, #thời gian, #LaFontaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #nỗi buồn, #thời gian, #LaFontaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #nỗi buồn, #thời gian, #LaFontaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #nỗi buồn, #thời gian, #LaFontaine, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý …


Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc. Regrets are the natural property

Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc. Regrets are the natural property

Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc. Regrets are the natural property of grey hairs. - Charles Dickens -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tự nhiên, #CharlesDickens, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tự nhiên, #CharlesDickens, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tự nhiên, #CharlesDickens, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tự nhiên, #CharlesDickens, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: …


Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi không muốn lãng phí nó cho Chúa. I had

Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi không muốn lãng phí nó cho Chúa. I had

Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi không muốn lãng phí nó cho Chúa. I had only a little time left and I didn't want to waste it on God. - Albert Camus -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #thời gian, #lãng phí, #AlbertCamus, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #thời gian, #lãng phí, #AlbertCamus, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #thời gian, #lãng phí, #AlbertCamus, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #thời gian, …


Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều

Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều

Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất. The person who has lived the most is not the one with the most years but the one with the richest experiences. - Jean Jacques Rousseau -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #sống chết, #thời gian, #JeanJacquesRousseau, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #sống chết, #thời gian, #JeanJacquesRousseau, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #sống …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa