Cố gắng giữ lấy hoặc bỏ đi sẽ đến lúc nào đó ta không cần phải gắng gượng mà hãy để nó tự nhiên

Cố gắng giữ lấy hoặc bỏ đi sẽ đến lúc nào đó ta không cần phải gắng gượng mà hãy để nó tự nhiên

Cố gắng giữ lấy hoặc bỏ đi sẽ đến lúc nào đó ta không cần phải gắng gượng mà hãy để nó tự nhiên. Phía trước là phía trước, phía sau là phía sau, bên cạnh là bên cạnh... vốn dĩ mọi thứ chúng rất rõ ràng nhưng con người ta lại hay lầm tưởng. - HIAJNAD - …

Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảng khắc; đôi mắt của cơ thể

Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảng khắc; đôi mắt của cơ thể

Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảng khắc; đôi mắt của cơ thể không nhất thiết là đôi mắt của tâm hồn. The beauty that addresses itself to the eyes is only the spell of the moment; the eye of the body is not always that of the soul. - George Sand -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #vẻ đẹp, #cái đẹp, #GeorgeSand, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #vẻ đẹp, #cái đẹp, #GeorgeSand, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #vẻ đẹp, …


Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh. Morality is the basis of things and truth is the substance of all morality. - Mahatma Gandhi -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #chân lý, #đạo đức, #MahatmaGandhi, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #chân lý, #đạo đức, #MahatmaGandhi, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #chân lý, #đạo đức, #MahatmaGandhi, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #chân …


Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ. The noblest revenge is to forgive.

Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ. The noblest revenge is to forgive.

Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ. The noblest revenge is to forgive. - Thomas Fuller -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tha thứ, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tha thứ, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tha thứ, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tha thứ, #ThomasFuller, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #tha thứ, #ThomasFuller, …


Khi chúng ta già đi, sắc đẹp ẩn vào bên trong. As we grow old, the beauty steals

Khi chúng ta già đi, sắc đẹp ẩn vào bên trong. As we grow old, the beauty steals

Khi chúng ta già đi, sắc đẹp ẩn vào bên trong. As we grow old, the beauty steals inward. - Ralph Waldo Emerson -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tâm hồn, #sắc đẹp, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tâm hồn, #sắc đẹp, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tâm hồn, #sắc đẹp, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tâm hồn, #sắc đẹp, #RalphWaldoEmerson, …


Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những

Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những

Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những điều tưởng chừng bất khả thi: Trong tất cả mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và tâm hồn yếu đuối. Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak. - Thomas Carlyle -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khó khăn, #tâm hồn, #ThomasCarlyle, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Nếu tôi sống thành tâm, thành ý và lương tâm tôi không bị cắn rứt thì ai muốn

Nếu tôi sống thành tâm, thành ý và lương tâm tôi không bị cắn rứt thì ai muốn

Nếu tôi sống thành tâm, thành ý và lương tâm tôi không bị cắn rứt thì ai muốn khen hay chê cũng mặc. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #lương tâm, #khen thưởng, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #lương tâm, #khen thưởng, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #lương tâm, #khen thưởng, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #lương tâm, #khen thưởng, #Khuyếtdanh, …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa