Nghệ thuật là trụy lạc. Anh không cưới nó hợp pháp, anh cưỡng ép nó. Art is

Nghệ thuật là trụy lạc. Anh không cưới nó hợp pháp, anh cưỡng ép nó. Art is

Nghệ thuật là trụy lạc. Anh không cưới nó hợp pháp, anh cưỡng ép nó. Art is vice. You don't marry it legitimately, you rape it. - Edgar Degas -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #nghệ thuật, #EdgarDegas, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #nghệ thuật, #EdgarDegas, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #nghệ thuật, #EdgarDegas, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #nghệ thuật, #EdgarDegas, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý …


Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động của nước, cuộc chơi của những đường cong được

Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động của nước, cuộc chơi của những đường cong được

Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động của nước, cuộc chơi của những đường cong được mô tả bởi những cơn gió nhẹ luôn thay đổi. Music is the expression of the movement of the waters, the play of curves described by changing breezes. - Claude Debussy -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #âm nhạc, #thay đổi, #ClaudeDebussy, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #âm nhạc, #thay đổi, #ClaudeDebussy, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #âm nhạc, #thay đổi, …


Âm nhạc thuộc sở hữu của tất cả mọi người. Chỉ những nhà phát hành mới nghĩ có

Âm nhạc thuộc sở hữu của tất cả mọi người. Chỉ những nhà phát hành mới nghĩ có

Âm nhạc thuộc sở hữu của tất cả mọi người. Chỉ những nhà phát hành mới nghĩ có ai đó sở hữu nó. Music is everybody's possession. It's only publishers who think that people own it. - John Lennon -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #âm nhạc, #JohnLennon, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #âm nhạc, #JohnLennon, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #âm nhạc, #JohnLennon, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #âm nhạc, …


Âm nhạc thực sự phải tái lập suy nghĩ và cảm hứng của nhân dân và thời gian.

Âm nhạc thực sự phải tái lập suy nghĩ và cảm hứng của nhân dân và thời gian.

Âm nhạc thực sự phải tái lập suy nghĩ và cảm hứng của nhân dân và thời gian. Nhân dân tôi là người Mỹ và thời gian của tôi là hôm nay. True music must repeat the thought and inspirations of the people and the time. My people are Americans and my time is today. - George Gershwin -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #âm nhạc, #GeorgeGershwin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #âm nhạc, #GeorgeGershwin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #âm …


Mục tiêu tối thượng của âm nhạc không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh Chúa và

Mục tiêu tối thượng của âm nhạc không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh Chúa và

Mục tiêu tối thượng của âm nhạc không nên là gì hơn ngoài việc vinh danh Chúa và làm khỏe khoắn tâm hồn. The aim and final end of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul. - Johann Sebastian Bach -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #nghệ thuật, #tâm hồn, #JohannSebastianBach, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #nghệ thuật, #tâm hồn, #JohannSebastianBach, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #nghệ …


Tôi thường nghe thấy âm nhạc giữa trung tâm của tiếng ồn. I frequently hear

Tôi thường nghe thấy âm nhạc giữa trung tâm của tiếng ồn. I frequently hear

Tôi thường nghe thấy âm nhạc giữa trung tâm của tiếng ồn. I frequently hear music in the heart of noise. - George Gershwin -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #âm nhạc, #GeorgeGershwin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #âm nhạc, #GeorgeGershwin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #âm nhạc, #GeorgeGershwin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #âm nhạc, #GeorgeGershwin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên …


Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật. Love of beauty is

Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật. Love of beauty is

Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật. Love of beauty is taste. The creation of beauty is art. - Ralph Waldo Emerson -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #nghệ thuật, #cái đẹp, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #nghệ thuật, #cái đẹp, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #nghệ thuật, #cái đẹp, #RalphWaldoEmerson, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #nghệ thuật, #cái …


Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ. I dream of painting and then I paint my

Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ. I dream of painting and then I paint my

Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ. I dream of painting and then I paint my dream. - Vincent Van Gogh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giấc mơ, #VincentVanGogh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giấc mơ, #VincentVanGogh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #giấc mơ, #VincentVanGogh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #giấc mơ, #VincentVanGogh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #giấc mơ, …


Nếu tất cả đều muốn làm violin trưởng, chúng ta sẽ không bao giờ có đồng diễn.

Nếu tất cả đều muốn làm violin trưởng, chúng ta sẽ không bao giờ có đồng diễn.

Nếu tất cả đều muốn làm violin trưởng, chúng ta sẽ không bao giờ có đồng diễn. Vì vậy hãy kính trọng từng nhạc công ở đúng vị trí của mình. If we were all determined to play the first violin we should never have an ensemble. Therefore, respect every musician in his proper place. - Robert Schumann -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #âm nhạc, #RobertSchumann, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #âm nhạc, #RobertSchumann, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Họa sĩ biến thơ thành tranh; nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc. The painter turns

Họa sĩ biến thơ thành tranh; nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc. The painter turns

Họa sĩ biến thơ thành tranh; nhạc sĩ biến tranh thành âm nhạc. The painter turns a poem into a painting; the musician sets a picture to music. - Robert Schumann -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #âm nhạc, #RobertSchumann, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #âm nhạc, #RobertSchumann, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #âm nhạc, #RobertSchumann, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #âm nhạc, #RobertSchumann, …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa