Mỗi lần bán hàng có năm trở ngại cơ bản: không cần thiết, không có tiền, không

Mỗi lần bán hàng có năm trở ngại cơ bản: không cần thiết, không có tiền, không

Mỗi lần bán hàng có năm trở ngại cơ bản: không cần thiết, không có tiền, không vội vàng, không ham muốn, không có niềm tin. Every sale has five basic obstacles: no need, no money, no hurry, no desire, no trust. - Zig Ziglar -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #kinh doanh, #ham muốn, #ZigZiglar, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #kinh doanh, #ham muốn, #ZigZiglar, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #kinh doanh, #ham muốn, #ZigZiglar, …


Không có gì cần thiết hơn trong kinh doanh là sự nhanh nhạy. There is nothing

Không có gì cần thiết hơn trong kinh doanh là sự nhanh nhạy. There is nothing

Không có gì cần thiết hơn trong kinh doanh là sự nhanh nhạy. There is nothing more requisite in business than despatch. - Joseph Addison -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #kinh doanh, #JosephAddison, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #kinh doanh, #JosephAddison, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #kinh doanh, #JosephAddison, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #kinh doanh, #JosephAddison, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Tình hình kinh doanh khó khăn sẽ đào thải những kẻ hằng ngày thiếu tích cực

Tình hình kinh doanh khó khăn sẽ đào thải những kẻ hằng ngày thiếu tích cực

Tình hình kinh doanh khó khăn sẽ đào thải những kẻ hằng ngày thiếu tích cực trong công tác. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khó khăn, #kinh doanh, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #khó khăn, #kinh doanh, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #khó khăn, #kinh doanh, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #khó khăn, #kinh doanh, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Chúng tôi luôn học hỏi từ đối thủ, về mọi thứ có thể học hỏi được, nhưng chúng

Chúng tôi luôn học hỏi từ đối thủ, về mọi thứ có thể học hỏi được, nhưng chúng

Chúng tôi luôn học hỏi từ đối thủ, về mọi thứ có thể học hỏi được, nhưng chúng tôi không bao giờ đi sao chép. Với chúng tôi, sao chép có nghĩa là chết. Cạnh tranh cũng giống như chơi một ván cờ. Khi chúng ta thua, chúng ta có thể chơi lại một ván cờ khác. Cả hai người chơi đừng nên chiến đấu triệt hạ lẫn nhau. - Jack Ma -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #học hỏi, #kinh doanh, #JackMa, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #học hỏi, #kinh doanh, #JackMa, …


Hoàn cảnh thuận lợi luôn chứa đựng những yếu tố nguy hiểm. Hoàn cảnh khó khăn

Hoàn cảnh thuận lợi luôn chứa đựng những yếu tố nguy hiểm. Hoàn cảnh khó khăn

Hoàn cảnh thuận lợi luôn chứa đựng những yếu tố nguy hiểm. Hoàn cảnh khó khăn luôn giúp ta vững vàng hơn. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khó khăn, #mạo hiểm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #khó khăn, #mạo hiểm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #khó khăn, #mạo hiểm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #khó khăn, #mạo hiểm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp …


Không sợ không có tiền nếu chịu khó quan tâm đến nhu cầu của người khác.

Không sợ không có tiền nếu chịu khó quan tâm đến nhu cầu của người khác.

Không sợ không có tiền nếu chịu khó quan tâm đến nhu cầu của người khác. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tiền bạc, #quan tâm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tiền bạc, #quan tâm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tiền bạc, #quan tâm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tiền bạc, #quan tâm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: …


Điểm khác biệt là điều kiện cần nhưng chưa đủ,bạn phải có cả điểm tương đồng để

Điểm khác biệt là điều kiện cần nhưng chưa đủ,bạn phải có cả điểm tương đồng để

Điểm khác biệt là điều kiện cần nhưng chưa đủ,bạn phải có cả điểm tương đồng để triệt tiêu điểm khác biệt của đôí thủ. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #kinh doanh, #khác biệt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #kinh doanh, #khác biệt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #kinh doanh, #khác biệt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #kinh doanh, #khác biệt, …


Thái độ lơ là khách hàng là kẻ thù lớn nhất của marketing.

Thái độ lơ là khách hàng là kẻ thù lớn nhất của marketing.

Thái độ lơ là khách hàng là kẻ thù lớn nhất của marketing. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #kinh doanh, #kẻ thù, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #kinh doanh, #kẻ thù, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #kinh doanh, #kẻ thù, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #kinh doanh, #kẻ thù, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #kinh doanh, …


Nếu mọi người thích bạn, họ sẽ lắng nghe bạn, nhưng nếu họ tin tưởng bạn, họ sẽ

Nếu mọi người thích bạn, họ sẽ lắng nghe bạn, nhưng nếu họ tin tưởng bạn, họ sẽ

Nếu mọi người thích bạn, họ sẽ lắng nghe bạn, nhưng nếu họ tin tưởng bạn, họ sẽ làm kinh doanh với bạn. If people like you, they'll listen to you, but if they trust you, they'll do business with you. - Zig Ziglar -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #kinh doanh, #niềm tin, #ZigZiglar, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #kinh doanh, #niềm tin, #ZigZiglar, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #kinh doanh, #niềm tin, #ZigZiglar, #TrichDanYNghiaTổng …


Điều quan trọng là đặt mình vào vị trí khách hàng.

Điều quan trọng là đặt mình vào vị trí khách hàng.

Điều quan trọng là đặt mình vào vị trí khách hàng. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #kinh doanh, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #kinh doanh, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #kinh doanh, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #kinh doanh, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #kinh doanh, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa