Sự thật trong triết học có nghĩa là khái niệm và hiện thực bên ngoài phù hợp với

Sự thật trong triết học có nghĩa là khái niệm và hiện thực bên ngoài phù hợp với

Sự thật trong triết học có nghĩa là khái niệm và hiện thực bên ngoài phù hợp với nhau. Truth in philosophy means that concept and external reality correspond. - Hegel -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #sự thật, #triết lý, #Hegel, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #sự thật, #triết lý, #Hegel, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #sự thật, #triết lý, #Hegel, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #sự thật, #triết lý, #Hegel, …


Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự

Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự

Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái. Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom. - Will Durant -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khoa học, #tri thức, #WillDurant, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #khoa học, #tri thức, #WillDurant, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #khoa học, #tri thức, #WillDurant, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #khoa …


Không có khoa học vì khoa học, không có nghệ thuật vì nghệ thuật. Khoa học nghệ

Không có khoa học vì khoa học, không có nghệ thuật vì nghệ thuật. Khoa học nghệ

Không có khoa học vì khoa học, không có nghệ thuật vì nghệ thuật. Khoa học nghệ thuật tồn tại để phục vụ xã hội, để làm con người hạnh phúc hơn, cao thượng hớn, có kiến thức phong phú hơn và có nhiều tiện nghi vật chất hơn trong đời sống... - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khoa học, #nghệ thuật, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #khoa học, #nghệ thuật, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #khoa học, …


Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể mắc phải trong một

Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể mắc phải trong một

Chuyên gia là người đã biết những sai lầm tệ hại nhất có thể mắc phải trong một phạm vi hẹp. An expert is someone who knows some of the worst mistakes, which can be made, in a very narrow field. - Niels Bohr -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khoa học, #NielsBohr, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #khoa học, #NielsBohr, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #khoa học, #NielsBohr, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #khoa …


Nó đã trở nên rõ rệt tới kinh hoàng rằng công nghệ đã vượt xa nhân loại. It has

Nó đã trở nên rõ rệt tới kinh hoàng rằng công nghệ đã vượt xa nhân loại. It has

Nó đã trở nên rõ rệt tới kinh hoàng rằng công nghệ đã vượt xa nhân loại. It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity. - Albert Einstein -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #AlbertEinstein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #AlbertEinstein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #AlbertEinstein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #AlbertEinstein, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Trong lịch sử lâu dài của loài người (và cả loài vật nữa), những ai học được

Trong lịch sử lâu dài của loài người (và cả loài vật nữa), những ai học được

Trong lịch sử lâu dài của loài người (và cả loài vật nữa), những ai học được cách cộng tác và ứng biến tài tình nhất sẽ sinh tồn. In the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed. - Charles Darwin -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #sinh mệnh, #thay đổi, #CharlesDarwin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #sinh mệnh, #thay đổi, #CharlesDarwin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý …


Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi

Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi

Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng. In all science error precedes the truth, and it is better it should go first than last. - Horace Walpole -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khoa học, #sai lầm, #HoraceWalpole, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #khoa học, #sai lầm, #HoraceWalpole, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #khoa học, #sai lầm, #HoraceWalpole, …


Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. We should not

Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. We should not

Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. We should not teach children the sciences; but give them a taste for them. - Jean Jacques Rousseau -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khoa học, #JeanJacquesRousseau, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #khoa học, #JeanJacquesRousseau, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #khoa học, #JeanJacquesRousseau, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #khoa học, …


Toàn bộ sự khác nhau giữa cuộc sống loài người và cuộc sống loài vật là kết quả

Toàn bộ sự khác nhau giữa cuộc sống loài người và cuộc sống loài vật là kết quả

Toàn bộ sự khác nhau giữa cuộc sống loài người và cuộc sống loài vật là kết quả của sự truyền đạt kiến thức, mà kiến thức thì được truyền đạt bằng khoa học và nghệ thuật. Nếu không có khoa học và nghệ thuật sẽ không có con người và cuộc sống con người. - Leo Tolstoy -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khoa học, #nghệ thuật, #LeoTolstoy, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #khoa học, #nghệ thuật, #LeoTolstoy, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: …


Khoa học đòi hỏi nhiều lao động, kiên trì và nhẫn nại. Các bạn hãy chiếm lĩnh

Khoa học đòi hỏi nhiều lao động, kiên trì và nhẫn nại. Các bạn hãy chiếm lĩnh

Khoa học đòi hỏi nhiều lao động, kiên trì và nhẫn nại. Các bạn hãy chiếm lĩnh khoa học với tinh thần kiên cường và hy sinh lớn lao như khi chúng ta chống ngoại xâm để bảo vệ đất nước thân yêu vậy! - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #khoa học, #kiên nhẫn, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #khoa học, #kiên nhẫn, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #khoa học, #kiên nhẫn, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa