Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình. Who is rich?

Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình. Who is rich?

Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình. Who is rich? He that rejoices in his portion. - Benjamin Franklin -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giàu sang, #niềm vui, #BenjaminFranklin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giàu sang, #niềm vui, #BenjaminFranklin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #giàu sang, #niềm vui, #BenjaminFranklin, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #giàu sang, #niềm vui, …


Cái hạnh phúc giống như thủy tinh, càng rực rỡ bao nhiêu càng mỏng manh bấy

Cái hạnh phúc giống như thủy tinh, càng rực rỡ bao nhiêu càng mỏng manh bấy

Cái hạnh phúc giống như thủy tinh, càng rực rỡ bao nhiêu càng mỏng manh bấy nhiêu. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, …


Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh. It’s what’s

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh. It’s what’s

Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh. It's what's in yourself that makes you happy or unhappy. - Agatha Christie -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #bản thân, #hạnh phúc, #AgathaChristie, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #bản thân, #hạnh phúc, #AgathaChristie, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #bản thân, #hạnh phúc, #AgathaChristie, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #bản thân, #hạnh …


Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác. One half of the world

Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác. One half of the world

Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác. One half of the world cannot understand the pleasures of the other. - Jane Austen -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hạnh phúc, #JaneAusten, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hạnh phúc, #JaneAusten, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hạnh phúc, #JaneAusten, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hạnh phúc, #JaneAusten, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Hạnh phúc là gì? Là được yêu khi trẻ, toại nguyện khi đứng tuổi, dư dật khi về

Hạnh phúc là gì? Là được yêu khi trẻ, toại nguyện khi đứng tuổi, dư dật khi về

Hạnh phúc là gì? Là được yêu khi trẻ, toại nguyện khi đứng tuổi, dư dật khi về già và có tiền ở mọi lứa tuổi. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: …


Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có.

Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có.

Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #đơn giản, #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #đơn giản, #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #đơn giản, #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #đơn giản, #hạnh phúc, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: …


Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.

Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai. If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them. - Dalai Lama -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giúp đỡ, #DalaiLama, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giúp đỡ, #DalaiLama, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #giúp đỡ, #DalaiLama, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #giúp đỡ, #DalaiLama, #TrichDanYNghiaTổng hợp …


Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.

Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.

Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta. Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. - Dalai Lama -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hạnh phúc, #hành động, #DalaiLama, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hạnh phúc, #hành động, #DalaiLama, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hạnh phúc, #hành động, #DalaiLama, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hạnh phúc, …


Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn bằng cách

Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn bằng cách

Hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn bằng cách mà bạn đón nhận nó. The happiness of this life depends less on what befalls you than the way in which you take it. - Elbert Hubbard -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hạnh phúc, #ElbertHubbard, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hạnh phúc, #ElbertHubbard, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hạnh phúc, #ElbertHubbard, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Hạnh phúc: tài khoản ngân hàng tốt, người đầu bếp tốt và khả năng tiêu hóa tốt.

Hạnh phúc: tài khoản ngân hàng tốt, người đầu bếp tốt và khả năng tiêu hóa tốt.

Hạnh phúc: tài khoản ngân hàng tốt, người đầu bếp tốt và khả năng tiêu hóa tốt. Happiness: a good bank account, a good cook, and a good digestion. - Jean Jacques Rousseau -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hạnh phúc, #JeanJacquesRousseau, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hạnh phúc, #JeanJacquesRousseau, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hạnh phúc, #JeanJacquesRousseau, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hạnh …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa