Trước kia khi có tiền tôi thấy tiền là quan trọng nhưng bây giờ khi hết tiền rồi

Trước kia khi có tiền tôi thấy tiền là quan trọng nhưng bây giờ khi hết tiền rồi

Trước kia khi có tiền tôi thấy tiền là quan trọng nhưng bây giờ khi hết tiền rồi tôi thấy nó còn quan trọng hơn nhiều. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giá trị, #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giá trị, #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #giá trị, #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #giá trị, #hài hước, #Khuyếtdanh, …


Phụ nữ và các nhà dự báo thời tiết giống nhau ở chỗ họ thường chỉ thừa nhận mình

Phụ nữ và các nhà dự báo thời tiết giống nhau ở chỗ họ thường chỉ thừa nhận mình

Phụ nữ và các nhà dự báo thời tiết giống nhau ở chỗ họ thường chỉ thừa nhận mình đã lầm chứ không sai! - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hài hước, …


Người độc thân không hiểu được niềm vui của người có vợ. Và chính người có vợ

Người độc thân không hiểu được niềm vui của người có vợ. Và chính người có vợ

Người độc thân không hiểu được niềm vui của người có vợ. Và chính người có vợ cũng không hiểu điều này. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hài hước, #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hài hước, #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hài hước, #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hài hước, #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.

Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.

Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hài hước, #ngu dốt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hài hước, #ngu dốt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hài hước, #ngu dốt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hài hước, #ngu dốt, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hài hước, #ngu …


Sếp cũng như bồ, không được thỏa mãn thì sẽ rất nguy hiểm.

Sếp cũng như bồ, không được thỏa mãn thì sẽ rất nguy hiểm.

Sếp cũng như bồ, không được thỏa mãn thì sẽ rất nguy hiểm. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hài hước, #nguy hiểm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hài hước, #nguy hiểm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hài hước, #nguy hiểm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hài hước, #nguy hiểm, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hài hước, …


Người không thể tin tưởng thì có thể mua chuộc.

Người không thể tin tưởng thì có thể mua chuộc.

Người không thể tin tưởng thì có thể mua chuộc. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #niềm tin, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #niềm tin, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #niềm tin, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #niềm tin, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #niềm tin, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Có mối quan hệ mà dù ta cắt bao nhiều lần rồi mà nó vẫn không đứt.

Có mối quan hệ mà dù ta cắt bao nhiều lần rồi mà nó vẫn không đứt.

Có mối quan hệ mà dù ta cắt bao nhiều lần rồi mà nó vẫn không đứt. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp …


Bạn của bạn tôi là bạn tôi. Nhưng bạn của bạn gái tôi chưa chắc đã là bạn tôi.

Bạn của bạn tôi là bạn tôi. Nhưng bạn của bạn gái tôi chưa chắc đã là bạn tôi.

Bạn của bạn tôi là bạn tôi. Nhưng bạn của bạn gái tôi chưa chắc đã là bạn tôi. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #tình bạn, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #tình bạn, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #tình bạn, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #tình bạn, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #tình bạn, #Khuyếtdanh, …


Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó.

Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó.

Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết mình xấu.

Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết mình xấu.

Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết mình xấu. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hài hước, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa