Mỗi ngày chúng ta đều học hỏi thêm điều mới, tôi luôn thấy cách tốt nhất để học hỏi

“Mỗi ngày chúng ta đều học hỏi thêm điều mới, tôi luôn thấy cách tốt nhất để học hỏi là làm việc với đồng nghiệp, vì họ giỏi hơn chúng ta ở một phương diện nào đó, và điều đó sẽ giúp chúng ta phát triển. Khi chúng ta thấy mình giỏi hơn người khác tức là ta đã ko còn học hỏi nữa”. - Sundar Pichai - CEO Google - …


Xây dựng đất nước phải lấy dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy tuyển nhân tài

Xây dựng đất nước phải lấy dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy tuyển nhân tài

Xây dựng đất nước phải lấy dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy tuyển nhân tài làm gốc. - Quang Trung -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giáo dục, #QuangTrung, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giáo dục, #QuangTrung, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #giáo dục, #QuangTrung, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #giáo dục, #QuangTrung, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #giáo dục, #QuangTrung, …


Chín phần mười sự giáo dục là động viên khích lệ. Nine tenths of education is

Chín phần mười sự giáo dục là động viên khích lệ. Nine tenths of education is

Chín phần mười sự giáo dục là động viên khích lệ. Nine tenths of education is encouragement. - Anatole France -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giáo dục, #AnatoleFrance, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giáo dục, #AnatoleFrance, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #giáo dục, #AnatoleFrance, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #giáo dục, #AnatoleFrance, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #giáo …


Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục. It is only the ignorant who

Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục. It is only the ignorant who

Chỉ những người ngu dốt mới căm ghét giáo dục. It is only the ignorant who despise education. - Publilius Syrus -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giáo dục, #ngu dốt, #PubliliusSyrus, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giáo dục, #ngu dốt, #PubliliusSyrus, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #giáo dục, #ngu dốt, #PubliliusSyrus, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #giáo dục, #ngu dốt, #PubliliusSyrus, #TrichDanYNghiaTổng …Quần áo đẹp có thể giúp cải trang, nhưng ngôn từ ngốc ngếch sẽ để lộ một kẻ ngu

Quần áo đẹp có thể giúp cải trang, nhưng ngôn từ ngốc ngếch sẽ để lộ một kẻ ngu

Quần áo đẹp có thể giúp cải trang, nhưng ngôn từ ngốc ngếch sẽ để lộ một kẻ ngu xuẩn. Fine clothes may disguise, but foolish words will disclose a fool. - Aesop -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #giáo dục, #Aesop, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #giáo dục, #Aesop, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #giáo dục, #Aesop, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #giáo dục, #Aesop, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên …


Tất cả những gì bạn cần cho thành công và một tương lai tươi sáng hơn đã được

Tất cả những gì bạn cần cho thành công và một tương lai tươi sáng hơn đã được

Tất cả những gì bạn cần cho thành công và một tương lai tươi sáng hơn đã được viết ra rồi. Và sao nữa? Tất cả những gì bạn phải làm là đi tới thư viện. Everything you need for better future and success has already been written. And guess what? All you have to do is go to the library. - Henri Frederic Amiel -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #thành công, #tương lai, #HenriFredericAmiel, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #thành công, #tương lai, …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa