Khi con trai của bạn còn nhỏ, hãy làm ông chủ của nó. Nhưng khi nó lớn lên rồi,

Khi con trai của bạn còn nhỏ, hãy làm ông chủ của nó. Nhưng khi nó lớn lên rồi,

Khi con trai của bạn còn nhỏ, hãy làm ông chủ của nó. Nhưng khi nó lớn lên rồi, bạn hãy làm người anh của nó. - Ngạn ngữ Ả rập -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #cha, #cha con, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #cha, #cha con, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #cha, #cha con, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #cha, #cha con, #NgạnngữẢrập, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý …


Nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời: điều cốt lõi của nó nằm trong

Nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời: điều cốt lõi của nó nằm trong

Nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời: điều cốt lõi của nó nằm trong tính cách của những người sống trong nó. A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it. - Henry Louis Mencken -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #gia đình, #HenryLouisMencken, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #gia đình, #HenryLouisMencken, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #gia đình, #HenryLouisMencken, …


Cô dâu khóc lóc sẽ là người vợ tươi cười, cô dâu tươi cười sẽ là người vợ khóc

Cô dâu khóc lóc sẽ là người vợ tươi cười, cô dâu tươi cười sẽ là người vợ khóc

Cô dâu khóc lóc sẽ là người vợ tươi cười, cô dâu tươi cười sẽ là người vợ khóc lóc. - Ngạn ngữ Đức -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hôn nhân, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hôn nhân, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hôn nhân, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #hôn nhân, #NgạnngữĐức, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #hôn nhân, #NgạnngữĐức, …


Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện.

Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện.

Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #gia đình, #yêu thương, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #gia đình, #yêu thương, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #gia đình, #yêu thương, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #gia đình, #yêu thương, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên …


Khả năng li dị khiến cả hai bên trong một cuộc hôn nhân nghiêm túc hơn khi tuân

Khả năng li dị khiến cả hai bên trong một cuộc hôn nhân nghiêm túc hơn khi tuân

Khả năng li dị khiến cả hai bên trong một cuộc hôn nhân nghiêm túc hơn khi tuân thủ những trách nhiệm với nhau. Li dị giúp cải thiện đạo đức và tăng dân số. The possibility of divorce renders both marriage partners stricter in their observance of the duties they owe to each other. Divorces help to improve morals and to increase the population. - Denis Diderot -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hôn nhân, #đạo đức, #DenisDiderot, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: …


Cha Mẹ còn sống, con cái không nên đi xa, nếu đi phải cho cha mẹ biết nơi đến.

Cha Mẹ còn sống, con cái không nên đi xa, nếu đi phải cho cha mẹ biết nơi đến.

Cha Mẹ còn sống, con cái không nên đi xa, nếu đi phải cho cha mẹ biết nơi đến. Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương. - Khổng Tử -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #con cái, #gia đình, #KhổngTử, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #con cái, #gia đình, #KhổngTử, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #con cái, #gia đình, #KhổngTử, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #con cái, #gia đình, #KhổngTử, #TrichDanYNghiaTổng hợp …


Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ.

Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ.

Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ. - Ngạn ngữ Ấn Độ -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #mẹ, #NgạnngữẤnĐộ, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #mẹ, #NgạnngữẤnĐộ, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #mẹ, #NgạnngữẤnĐộ, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #mẹ, #NgạnngữẤnĐộ, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #mẹ, #NgạnngữẤnĐộ, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa …


Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái. When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child. - Sophia Loren -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #gia đình, #mẹ, #SophiaLoren, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #gia đình, #mẹ, #SophiaLoren, …


Có một điều đáng lưu tâm là phần lớn các thiên tài đều có những người mẹ tuyệt

Có một điều đáng lưu tâm là phần lớn các thiên tài đều có những người mẹ tuyệt

Có một điều đáng lưu tâm là phần lớn các thiên tài đều có những người mẹ tuyệt vời và những gì mà họ tiếp thu được từ người mẹ thì nhiều hơn rất nhiều là từ người cha. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #con cái, #gia đình, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #con cái, #gia đình, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #con cái, #gia đình, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa