Đàn ông lúc tỉnh giấc và trước khi đi ngủ trông chẳng khác gì nhau. Phụ nữ thì

Đàn ông lúc tỉnh giấc và trước khi đi ngủ trông chẳng khác gì nhau. Phụ nữ thì

Đàn ông lúc tỉnh giấc và trước khi đi ngủ trông chẳng khác gì nhau. Phụ nữ thì xuống sắc hơn rất nhiều sau một đêm say giấc. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #phụ nữ, #vẻ đẹp, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #phụ nữ, #vẻ đẹp, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #phụ nữ, #vẻ đẹp, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #phụ nữ, #vẻ đẹp, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng …


Người đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà.

Người đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà.

Người đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #phụ nữ, #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #phụ nữ, #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #phụ nữ, #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #phụ nữ, #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #phụ nữ, #đàn ông, …


Phụ nữ luôn tâm sự về người đàn ông mà họ đang yêu. Đàn ông khi tâm sự với nhau

Phụ nữ luôn tâm sự về người đàn ông mà họ đang yêu. Đàn ông khi tâm sự với nhau

Phụ nữ luôn tâm sự về người đàn ông mà họ đang yêu. Đàn ông khi tâm sự với nhau lại luôn bàn về người phụ nữ mà họ không chiếm được. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #phụ nữ, #tình yêu, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #phụ nữ, #tình yêu, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #phụ nữ, #tình yêu, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #phụ nữ, #tình yêu, #Khuyếtdanh, …


Đàn ông chỉ coi trọng hiện tại của người phụ nữ. Phụ nữ lại coi trọng tương lai

Đàn ông chỉ coi trọng hiện tại của người phụ nữ. Phụ nữ lại coi trọng tương lai

Đàn ông chỉ coi trọng hiện tại của người phụ nữ. Phụ nữ lại coi trọng tương lai của người đàn ông. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #phụ nữ, #tương lai, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #phụ nữ, #tương lai, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #phụ nữ, #tương lai, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #phụ nữ, #tương lai, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn …


Trước khi cưới đàn ông đều đeo bám phụ nữ đến nửa đêm mới chịu về. Sau khi cưới

Trước khi cưới đàn ông đều đeo bám phụ nữ đến nửa đêm mới chịu về. Sau khi cưới

Trước khi cưới đàn ông đều đeo bám phụ nữ đến nửa đêm mới chịu về. Sau khi cưới phụ nữ luôn phải đợi đến nửa đêm mới thấy chồng mình về. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý …


Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà.

Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà.

Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà. - Voltaire -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #phụ nữ, #đàn ông, #Voltaire, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #phụ nữ, #đàn ông, #Voltaire, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #phụ nữ, #đàn ông, #Voltaire, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #phụ nữ, #đàn ông, #Voltaire, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #phụ nữ, #đàn ông, …


Phụ nữ không nên đánh đập đàn ông bởi vì chắc chắn bạn không thể đánh lại họ.

Phụ nữ không nên đánh đập đàn ông bởi vì chắc chắn bạn không thể đánh lại họ.

Phụ nữ không nên đánh đập đàn ông bởi vì chắc chắn bạn không thể đánh lại họ. Đàn ông không nên đánh phụ nữ bởi vì người đánh phụ nữ thì không có tư cách là đàn ông. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #bạo lực, #phụ nữ, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #bạo lực, #phụ nữ, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #bạo lực, #phụ nữ, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #bạo …


Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được.

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được.

Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được. - Ngạn ngữ Mông Cổ -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #ý chí, #đàn ông, #NgạnngữMôngCổ, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #ý chí, #đàn ông, #NgạnngữMôngCổ, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #ý chí, #đàn ông, #NgạnngữMôngCổ, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #ý chí, #đàn ông, #NgạnngữMôngCổ, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #ý chí, …


Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà.

Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà.

Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà. - Khuyết danh -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Pintest: #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Flickr: #đàn ông, #Khuyếtdanh, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích …


Đàn ông luôn luôn không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ lại có thể từ chối lời cầu

Đàn ông luôn luôn không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ lại có thể từ chối lời cầu

Đàn ông luôn luôn không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ lại có thể từ chối lời cầu hôn. It is always incomprehensible to a man that a woman should ever refuse an offer of marriage. - Jane Austen -Tổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Fabook: #hôn nhân, #phụ nữ, #JaneAusten, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Google plus: #hôn nhân, #phụ nữ, #JaneAusten, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên Twitter: #hôn nhân, #phụ nữ, #JaneAusten, #TrichDanYNghiaTổng hợp trích dẫn ý nghĩa trên …


Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa