Cố gắng giữ lấy hoặc bỏ đi sẽ đến lúc nào đó ta không cần phải gắng gượng mà hãy để nó tự nhiên

Cố gắng giữ lấy hoặc bỏ đi sẽ đến lúc nào đó ta không cần phải gắng gượng mà hãy để nó tự nhiên

Cố gắng giữ lấy hoặc bỏ đi sẽ đến lúc nào đó ta không cần phải gắng gượng mà hãy để nó tự nhiên. Phía trước là phía trước, phía sau là phía sau, bên cạnh là bên cạnh... vốn dĩ mọi thứ chúng rất rõ ràng nhưng con người ta lại hay lầm tưởng. - HIAJNAD - …
Đăng ký email theo dõi
để nhận thông tin những câu trích dẫn ý nghĩa